κουβεντες γυναικων

" Όταν εκπαιδεύεις ένα αγόρι, μορφώνεις ένα αγόρι. Όταν εκπαιδεύεις ένα κορίτσι, μορφώνεις μια ολόκληρη γενιά."

ελληνική ημερομηνία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ολα για την γυναικα .το σπιτι,το παιδι,την οικογενεια....

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Η γυναίκα σήμερα: Οι υποχρεώσεις, οι ευθύνες και οι συνέπειες στη ζωή της

Οι γυναίκες στην εποχή μας έχουν να αντιμετωπίσουν όλο και πιο δύσκολες υποχρεώσεις, ευθύνες και προκλήσεις.
Οι υποχρεώσεις που επωμίζονται έχουν επιπτώσεις στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή. 

Η εργαζόμενη γυναίκα εκτός από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένη να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού, να φροντίσει τα παιδιά της, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συζύγου της. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει για τους ηλικιωμένους γονείς ή τα πεθερικά της. 

Η σωματική και η ψυχική καταπόνηση της, δεν τελειώνουν μετά το πέρας του ωραρίου στον επαγγελματικό χώρο εργασίας της αλλά συνεχίζονται αδιάκοπα στο σπίτι. Είναι υποχρεωμένη να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα πολλαπλά καθήκοντα που καλείται να εκτελέσει. 

Είναι γεγονός ότι σήμερα έχει αυξηθεί όσο ποτέ άλλοτε το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται.Παράλληλα αυξήθηκε και συνεχίζει να αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις. 

Σωματικό και ψυχικό κόστος στις εργαζόμενες γυναίκες
Η κατάσταση αυτή προκαλεί σημαντικό σωματικό και ψυχικό κόστος στις εργαζόμενες γυναίκες. Το στρες που δημιουργείται οφείλεται στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν, ξεπερνούν τις δυνατότητες προσαρμογής που μπορούν να έχουν. 

Το υπερβολικό στρες που δημιουργείται λόγω των πολλαπλών απασχολήσεων που έχουν οι εργαζόμενες γυναίκες, είναι δυνατόν να δημιουργήσει τα ίδια ή και περισσότερα προβλήματα υγείας από τα οποία πλήττονται και οι άνδρες. 

Η ψηλή πίεση, η καρδιακή προσβολή και το στρες
Η ψηλή πίεση και η καρδιακή προσβολή είναι μεταξύ των σημαντικότερων κινδύνων που τις απειλούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ορμόνες του στρες παραμένουν ψηλές στη γυναίκα και μετά το πέρας της εργασίας της, σε αντίθεση με αυτό που παρατηρείται στους άνδρες στους οποίους οι ορμόνες του στρες μειώνονται μετά την εργασία τους. Ανάλογο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και για την αρτηριακή πίεση η οποία παραμένει ψηλή στις γυναίκες μετά το πέρας της εργασίας. 

Οι πιο πάνω παράγοντες επιδεινώνουν γενικά την υγεία των γυναικών. Όταν επιπλέον οι απαιτήσεις από την εργαζόμενη γυναίκα είναι μεγάλες, όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος και όταν η ίδια νιώθει ότι τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο της, τότε η κατάσταση της υγείας της μπορεί να επιδεινωθεί. 

Υπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες που μπορούν να επιδεινώνουν την κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η έλλειψη υποστήριξης από τους συναδέλφους της, από τους προϊσταμένους της, από την οικογένεια της και από την κοινωνία. 

Όταν οι γυναίκες βρίσκονται σε θέσεις από τις οποίες μπορούν να εξασκήσουν τις ικανότητες τους και να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τότε αυτό επενεργεί θετικά στο ψυχικό τους κόσμο, μειώνει το στρες και έχει θετικά αποτελέσματα για την υγεία τους. 

Με βάση τις πιο πάνω σημαντικές διαπιστώσεις, τίθεται εύλογα το ερώτημα για το τι πρέπει να γίνει για την καταπολέμηση των προβλημάτων αυτών στις γυναίκες. 

Η κοινωνία και η πολιτεία
Η κοινωνία και η πολιτεία, πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή και σημασία στην επίλυση των προβλημάτων της γυναίκας. Ο ρόλος στην ανατροφή των παιδιών, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και γενικότερα του ψυχικού τους κόσμου, έχει ανυπολόγιστη αξία για την κοινωνία. 

Επιπρόσθετα, η γυναίκα είναι ο θεμέλιος λίθος της οικογένειας. Εάν η ψυχική και η σωματική της κατάσταση φτάνουν στα όρια της αντοχής λόγω των υποχρεώσεων της, οι συνέπειες για το σύνολο της οικογένειας μπορεί να είναι σοβαρές. 

Τα μέτρα από τους εργοδότες
Τα μέτρα από τους εργοδότες, θα μπορούσαν να είναι καρποφόρα για τη γυναίκα, την οικογένεια της αλλά και για τους ίδιους. Βοηθώντας τη γυναίκα να καταλαβαίνει και να αντιμετωπίζει καλύτερα τις πολλαπλές προκλήσεις που έχει μπροστά της, επιτυγχάνεται βελτίωση της δικής της ζωής αλλά και της απόδοσης της με θετικές προεκτάσεις για την κερδοφορία και προσφορά του οργανισμού που την εργοδοτεί. 

Οι εργοδότες θα μπορούσαν να μεριμνήσουν για τη διοργάνωση μαθημάτων για την αντιμετώπιση του στρες. Υπάρχουν τεχνικές αυτοελέγχου που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκπαίδευσης για τις εργαζόμενες γυναίκες όπως για παράδειγμα οι τεχνικές χαλάρωσης, διαλογισμού, επεξεργασίας της συμπεριφοράς και άλλες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ψυχοθεραπεία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Εκτός από τις παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο τα ιδιαίτερα προβλήματα της κάθε εργαζόμενης γυναίκας, είναι επίσης πολύ χρήσιμο να μελετηθεί κατά πόσο ορισμένες άλλες αλλαγές που αφορούν για παράδειγμα, το θεσμό του ελαστικού ωραρίου ή περισσότερης αυτονομίας στην εργασία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τη γυναίκα 

Οι παρεμβάσεις αυτού του τύπου από τον εργοδότη μακροπρόθεσμα θα βοηθήσουν και τον ίδιο. Διότι η βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των υπάλληλων του, θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα μειώσουν και τις απουσίες για διάφορους λόγους από την εργασία.